Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Informacje dla I semestru studiów magisterskich : Informacje dla I semestru studiów magisterskich – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Informacje dla I semestru studiów magisterskich
 

 Informacje dla I semestru studiów magisterskich

 

Rok akademicki 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I POPOŁUDNIOWE

Wszystkie lektoraty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godzinie 8.00 (studenci z nieparzystymi numerami albumów) lub 13.30 (studenci z parzystymi numerami albumów).

 

Ważne informacje:

  • Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni mają możliwość odroczenia nauki języka obcego o rok. W tym celu należy wypełnić druk i dostarczyć go do sekretariatu CNJO w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru
  • Studenci z odwołania proszeni są o kontakt z sekretariatem CNJO (potrzebna będzie kopia decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej).

 

 STUDIA NIESTACJONARNE SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych będą mieli zajęcia w niedziele zjazdów w godz. 8.00-9.40.

 Istnieje możliwość zaliczenia części lub całości lektoratów na podstawie certyfikatów lub dyplomów - więcej informacji

Zgodnie z zapisem w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) dokonany wybór języka i poziomu lektoratu jest wyborem ostatecznym. Wszelkie zmiany w tym zakresie są niemożliwe.