Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Informacje dla I semestru studiów magisterskich : Informacje dla I semestru studiów magisterskich – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Informacje dla I semestru studiów magisterskich
 

 Informacje dla I semestru studiów magisterskich

 

Rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Wszystkie lektoraty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki

język angielski (nie dotyczy studentów z dodatkowego naboru):

- godz. 8.00-9.40 - studenci z numerem albumu kończącym się na 0, 1, 2, 3

- godz. 15.20-17.00 - studenci z numerem albumu kończącym się na 4, 5, 6

- godz. 17.10-18.50 - studenci z numerem albumu kończącym się na 7, 8, 9

Ze względów technicznych kilka grup nie zostało wpisanych do systemu. Studenci, którym nie wyświetla się lektorat z językaak angielskiego proszeni są o sprawdzenie grupy tutaj:2019_SMMD_nowi_A.xlsx2019_SMMD_nowi_A.xlsx

język francuski:

- godz. 8.00-9.40 - studenci, którzy zadeklarowali poziom C

- godz. 17.10-18.50 - studenci, którzy zadeklarowali poziom B

język hiszpański:

- godz. 8.00-9.50 - studenci z numerem albumu kończącym się na 1, 3, 5, 7, 9

- godz. 17.10-18.50 - studenci z numerem albumu kończącym się na 0, 2, 4, 6, 8

język polski:

- godz. 8.00-9.40 - wszyscy studenci

 

 STUDIA NIESTACJONARNE POPOŁUDNIOWE

- godz. 15.20-17.00 - wszyscy studencigodz. 15.20-17.00 - wszyscy studenci

 

Przydział do grup lektoratu jest przydziałem ostatecznym i żadne zmiany nie będą dokonywane ani przed rozpczęciem zajęć, ani w trakcie roku akademickiego.

Ważne informacje:

  • Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni mają możliwość odroczenia nauki języka obcego o rok. W tym celu należy wypełnić druk i dostarczyć go do sekretariatu CNJO w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru
  • Studenci z odwołania proszeni są o kontakt z sekretariatem CNJO (potrzebna będzie kopia decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej).

 

 STUDIA NIESTACJONARNE SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych będą mieli zajęcia w niedziele zjazdów w godz. 8.00-9.40.

 Istnieje możliwość zaliczenia części lub całości lektoratów na podstawie certyfikatów lub dyplomów - więcej informacji

Zgodnie z zapisem w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) dokonany wybór języka i poziomu lektoratu jest wyborem ostatecznym. Wszelkie zmiany w tym zakresie są niemożliwe.