Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zaświadczenie o ukończeniu lektoratu : Zaświadczenie o ukończeniu lektoratu – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 zaświadczenie o ukończeniu lektoratu

 

Studenci, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych zdali egzamin końcowy z języka obcego mogą uzyskać odpłatnie zaświadczenie o znajomości danego języka (wg skali ESOKJ).

Koszt wydania zaświadczenia wynosi 20 złotych.

Wpłaty należy dokonać na konto:

97 1090 1056 0000 0001 3379 3600
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
z dopiskiem „zaświadczenie o ukończeniu lektoratu, nazwisko i imię, język ...”.

 
Wypełniony druk zamowienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres marta.romanowska@sgh.waw.pl lub dostarczyć do sekretariatu CNJO. Studenci zobowiązani są przesyłać zgłoszenia ze skrzynki SGH.

O możliwości odbioru zaświadczenia informujemy pocztą elektroniczną.

Zaświadczenie można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Na prośbę studenta możliwe jest przesłanie skanu albo wysłanie oryginału pocztą na wskazany adres.

Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 2 tygodni (w okresie wakacyjnym termin może ulec wydłużeniu).


Na zaświadczeniu nie zamieszczamy oceny z egzaminu końcowego, podany jest jedynie poziom znajomości języka wg skali ESOKJ.

 

Tabele przeliczania ocen na skalę ESOKJ od roku akademickiego 2018/2019