Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Testy kompetencyjne : Testy kompetencyjne – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Egzaminy, certyfikaty, zaświadczenia - Testy kompetencyjne
 

 testy kompetencyjne

 
 
Centrum Nauki Języków Obcych daje możliwość przystąpienia do testu kompetencyjnego z języka obcego studentom, którzy planują ubiegać się o udział w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH.

 

Test kompetencyjny w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 16 grudnia 2019 według niżej wymienionych zasad:

  

I. Studenci:
   3. semestru studiów licencjackich stacjonarnych
   3. semestru studiów licencjackich popołudniowych
   1. semestru studiów magisterskich stacjonarnych 
   1. semestru studiów magisterskich popołudniowych


przystępują do drugiej pracy kontrolnej w semestrze traktowanej jako test kompetencyjny (w godzinach swojego lektoatu). Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów w/w semestrów.
Wyniki testu przekazane przez CNJO uwzględniane będą przez Centrum Programów Międzynarodowych w procesie kwalifikacji do programu ERASMUS+.

  

II. Pozostali studenci:
    I roku studiów licencjackich stacjonarnych
    I roku studiów popołudniowych
    studenci studiów licencjackich sobotnio-niedzielnych
    studenci studiów magisterskich sobotnio-niedzielnych
    studenci studiów doktoranckich

mogą przedstawić w Centrum Programów Międzynarodowych zgodnie z kryteriami kwalifikacji inny certyfikat /dokument potwierdzający odpowiednie kompetencje językowe lub mogą zapisać się na test kompetencyjny (z jednego języka obcego w ramach oferty SGH)
w nieprzekraczalnym terminie 4-15 listopada 2019.
Przy zapisie na test w Mediotece CNJO G-209, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Medioteki, studenci składają odpowiedni formularz zgłoszeniowy.  

 

Test odbędzie się 16.12.2019 (lub ewentualnie 17.12.2019) w wyznaczonych przez CNJO godzinach i salach.

 

Test kompetencyjny przeprowadzany przez CNJO jest testem w formie pisemnej, trwa 90 minut i składa się z następujących części:

 
  • rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na 3 pytania w języku obcym dotyczącym treści 2-3 wiadomości radiowych w języku obcym;
  • streszczenie tekstu polskiego w języku obcym (artykuł prasowy o objętości 500-600 słów).

 

Zawartość merytoryczna testów dotyczy bieżącej problematyki społeczno-ekonomicznej (język ogólny i ogólnoekonomiczny), obejmuje sprawdzenie poszczególnych sprawności językowych przydatnych lub niezbędnych w czasie studiowania za granicą).

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.