Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Testy kompetencyjne : Testy kompetencyjne – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Nauki Języków Obcych - Egzaminy, certyfikaty, zaświadczenia - Testy kompetencyjne
 

 ocena kompetencji językowych z języka obcego

 
Centrum Nauki Języków Obcych daje możliwość oceny kompetencji językowych z języka obcego studentom, którzy planują ubiegać się o udział w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH.

 

W roku akademickim 2020/2021 ocena kompetencji językowych z języka obcego odbędzie się w dniach 7-22 stycznia 2021 według niżej wymienionych zasad:

  

I. Studenci:
   3 semestru studiów licencjackich stacjonarnych
   3 semestru studiów licencjackich popołudniowych
   1 semestru studiów magisterskich stacjonarnych


przystępują do oceny kompetencji językowych z języka obcego w godzinach swojego lektoratu.Ocena jest obowiązkowa dla wszystkich studentów ww. semestrów.
Wyniki ocenyprzekazane przez CNJO uwzględniane będą przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH w procesie kwalifikacji do programów wymiany.

  

II. Pozostali studenci:
    I roku studiów licencjackich stacjonarnych
    I roku studiów licencjackich popołudniowych
    studenci studiów licencjackich sobotnio-niedzielnych
    studenci studiów magisterskich sobotnio-niedzielnych
    studenci studiów doktoranckich
mogą przystąpić do oceny kompetencji językowych z języka obcego (z jednego języka obcego w ramach oferty SGH).
Informację o chęci przystąpienia do oceny należy przekazać drogą mailową na adres ocenakompetencji@sgh.waw.pl
w nieprzekraczalnym terminie 21 listopada - 4 grudnia 2020. W tytule maila proszę napisać: "Ocena kompetencji językowych" oraz podać język.
Student powinien w mailu przekazać swoje następujące dane: nazwisko i imię, numer albumu, język, tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne popołudniowe, niestacjonarne sobotnio-niedzielne), rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), semestr, numer grupy.
Ocena kompetencji językowych z języka obcego odbędzie się w wyznaczonych przez CNJO dniach i godzinach. Każdy student będzie miał wyznaczony konkretny termin i godzinę weryfikacji ustnej. Informacja o terminach jest w Aktualnościach.
Ocena kompetencji językowych z języka obcego jest przeprowadzana przez CNJO w aplikacji MS Teams, w formie rozmowy ze studentem w obecności drugiego lektora na temat 1) zagadnień związanych z przerabianym materiałem oraz 2) aktualnej tematyki gospodarczej, społecznej i politycznej.