Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

Egzaminy końcowe:

Egzaminy z języka obcego w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 organizowane będą w formie ustnej, w aplikacji MS Teams przed dwuosobową komisją lektorów, a przekazanie wyniku nastąpi po przeprowadzeniu egzaminu dla wszystkich studentów w danym dniu.

 

Egzaminy wcześniejsze i zaległe:

Warunkiem koniecznym uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu wcześniejszego jest prognozowana ocena 5.0 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu i pozytywna opinia lektora wydana na podstawie weryfikacji efektów kształcenia z zakresu materiału ze wszystkich semestrów objętych egzaminem.

Zakres materiału obowiązujący na egzamin wcześniejszy/zaległy dostępny jest w sylabusie.

 

Harmonogram sesji letniej, termin I (podane terminy informują od kiedy ruszają egzaminy dla danego rodzaju/trybu studiów):

14.06.2021 (PONIEDZIAŁEK) > przez kolejne dni

- język studia licencjackie stacjonarne i popołudniowe


15.06.2021 (WTOREK) > przez kolejne dni

- język II studia licencjackie stacjonarne


16.06.2021 (ŚRODA) > przez kolejne dni

- studia magisterskie stacjonarne i popołudniowe


19.06.2021 (SOBOTA) > przez kolejne dni

- studia licencjackie sobotnio-niedzielne

- studia  magisterskie sobotnio-niedzielne​ 


Żeby przystąpić do egzaminu końcowego w trybie wcześniejszym lub zaległym należy:  

złożyć w sekretariacie CNJO lub wysłać na adres cnjo@sgh.waw.pl podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:​


• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej).
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.


Zasady dotyczące weryfikacji efektów kształcenia w ramach zajęć z języków obcych w czasie sesji letniej 2020/2021 –  informacje dostępne są w załączniku.​