Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

1. Egzamin pisemny odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

2. O terminie egzaminu ustnego informuje egzaminator na części pisemnej.

3. Studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów.

4. Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu w drugim terminie sesji.

 

Zasady zdawania egzaminu końcowego w trybie zaległym i wcześniejszym
(z prognozowaną oceną min. 4,5 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu)

 

Żeby przystąpić do egzaminu końcowego należy:


1. złożyć w sekretariacie CNJO podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:
• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej)
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.
Uwaga! Na II termin w sesji letniej (wrzesień 2020) przyjmujemy zgloszenia wyłącznie na egzamin zaległy.
Z powodu pandemii CNJO nie organizuje egzaminów wcześniejszych!

- Egzamin pisemny odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

- O terminie egzaminu ustnego informuje egzaminator na części pisemnej.

- Studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów.

- Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu i wymaga ponownego złożenia podania
z dotrzymaniem powyższych terminów.

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.