Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

Egzaminy końcowe:

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu z języka obcego w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 egzaminy organizowane będą w aplikacji MS Teams przez dwuosobową komisję lektorów, a przekazanie wyniku nastąpi po przeprowadzeniu egzaminu dla wszystkich studentów w danym dniu. W przypadku możliwości przeprowadzenia stacjonarnego egzaminu w sesji egzaminacyjnej egzaminy odbędą się we wcześniej wyznaczonej sali w budynku SGH
i będą to również egzaminy ustne z dwuosobową komisją. Kryteria oceny w obu wariantach są takie same.
Egzaminy końcowe wcześniejsze:
Warunkiem koniecznym do uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu wcześniejszego jest prognozowana ocena 5.0 z zaliczonego semestru po którym student planuje przystąpienie do egzaminu oraz pozytywna opinia lektora wydana na podstawie weryfikacji efektów kształcenia z zakresu materiału ze wszystkich semestrów objętych egzaminem.

 

Aby przystąpić do egzaminu końcowego w trybie wcześniejszym lub zaległym należy złożyć w sekretariacie CNJO zgłoszenie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:


• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej).
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.

Zasady dotyczące weryfikacji efektów kształcenia w ramach zajęć z języków obcych w sesji zimowej 2020/2021 – dotyczy egzaminu wcześniejszego i zaległego: informacja znajduje się w załączniku.