Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Egzamin końcowy z języka obcego : Egzamin końcowy z języka obcego – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 egzamin końcowy z języka obcego

 

Egzaminy końcowe:

Egzaminy z języka obcego w letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 organizowane będą w formie ustnej, w aplikacji MS Teams przed dwuosobową komisją lektorów, a przekazanie wyniku nastąpi po przeprowadzeniu egzaminu dla wszystkich studentów w danym dniu.

 

Egzaminy wcześniejsze i zaległe:

Warunkiem koniecznym uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu wcześniejszego jest prognozowana ocena 5.0 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu i pozytywna opinia lektora wydana na podstawie weryfikacji efektów kształcenia z zakresu materiału ze wszystkich semestrów objętych egzaminem.

Zakres materiału obowiązujący na egzamin wcześniejszy/zaległy dostępny jest w sylabusie.

 

Harmonogram sesji letniej, termin II  - terminy egzaminów będą podane wkrótce. 


Żeby przystąpić do egzaminu końcowego w trybie wcześniejszym lub zaległym należy:  

złożyć w sekretariacie CNJO lub wysłać na adres cnjo@sgh.waw.pl podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:​


• do 15 maja (egzamin w I terminie sesji letniej)
• do 30 czerwca (egzamin w II terminie sesji letniej)
• do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
• do 30 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej).
Druk podania dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej CNJO.


Zasady dotyczące weryfikacji efektów kształcenia w ramach zajęć z języków obcych w czasie sesji letniej 2020/2021 –  informacje dostępne są w załączniku.​