Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 EGZAMIN CAMBRIDGE

 

INFORMATION IN ENGLISH

Od stycznia 2017 w CNJO nie będą przeprowadzane egzaminy Cambridge ESOL.

CNJO SGH jest organizatorem sesji testowych i egzaminacyjnych Cambridge ESOL

W ramach Centrum oferujemy następujące egzaminy:BULATS (The Business Language Testing Service) jest międzynarodowym testem językowym administrowanym przez Cambridge English Language Assessment, Alliance Française, Universidad de Salamanca I Goethe-Institut. Umożliwia szybką i skuteczną ocenę umiejętności językowych w środowisku pracy.
Nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jest zatem idealnym narzędziem dla studentów, którzy w przyszłości będą potrzebowali znajomości języka "na potrzeby rynku pracy".
BULATS sprawdza cztery umiejętności językowe za pomocą trzech modułów: słuchanie i czytanie, mówienie oraz pisanie, które można dopasować do potrzeb zdających. Test dostępny jest w czterech wersjach językowych:
angielskiej niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej oraz w dwóch wersjach: tradycyjnej (papierowej) oraz wersji komputerowej (online).

Certyfikat BULATS uprawnia do ubiegania się o stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS.

LICZBA PUNKTÓW Z TESTU​ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA​
​60-74 B2​
​75-79 ​C1
​80-89 C1​
​90-100 C2​
 

Więcej informacji i wersje próbne testu BULATS na stronie:  http://www.bulats.org/learning-resources/sample-tests

 
Cambridge English: Business (BEC) to egzamin Cambridge English Language Assessment o profilu biznesowym. Oferowany jest na trzech poziomach zaawansowania: Preliminary (B1), Vantage (B2) oraz Higher (C1). Egzaminy sprawdzają poziom języka angielskiego w kontekście biznesowym i są przeznaczone dla osób, które używają lub planują używać angielskiego w karierze zawodowej.


 
Cambridge English: Financial (ICFE) to specjalistyczny egzamin, który sprawdza znajomość języka angielskiego z zakresu finansów na poziomach B2/C1. Jest przeznaczony przede wszystkim dla finansistów, księgowych i studentów kierunków związanych z finansami. Wyniki egzaminu podawane są w skali trójstopniowej: B2 Pass, C1 Pass, C1 Pass with Merit.

 

Bliższe informacje na temat BULATS, BEC i ICFE, terminów i zgłoszeń uzyskać można u koordynatorów sesji w SGH CNJO:

lub u przedstawiciela Centrum Egzaminacyjnego Cambridge ESOL:

Rejestracja na egzaminy:


W celu zgłoszenia się na egzaminy BULATS, BEC i ICFE, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego - zarejestruj się.

Wpłat należy dokonać na konto:

91 1240 1112 1111 0000 0165 0961
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162

W tytule przelewu prosimy wpisać: „nazwa egzaminu, imię i nazwisko zdającego, zdawany język”.

UWAGA!

Potwierdzenie wpłaty należy przynieść do biblioteki CNJO lub przesłać na adres Marta Romanowska - bez tego nie będzie możliwości przystapienia do egzaminu.


egzamin/typ* termin
egzaminu
termin rejestracji
i dokonania opłaty
cena egzaminu
w zł.

BULATS​

CB

 


BEC​ Higher

PBICFE

PB  * CB oznacza egzamin w wersji komputerowej, PB w tradycyjnej/papierowej