Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Coordinators for core courses and supervisors of fields of study

 
 Coordinators for core courses in academic year 2019/2020
 
Course code Course Coordinator Person wiorks with coordinator​ IDepartment/Institute
​11043 Economic Geography
prof. dr hab. Kazimierz Kuciński ​ -​ Katedra Geografii Ekonomicznej (Department of Economic Geography (room 120 building A), KNoP
​11044 Economic History ​ dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH
-​ Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (Department of Economic and Social History) (room 74 building W), KES
​11045 European Integration
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska ​ -​ Katedra Integracji Europejskij im. Jean Monneta (Jean Monnet Chair of European Integration) (room 29 building M), KGŚ
​11046
11047
Macroeconomics I
Macroeconomics II
prof. dr hab. Marek Góra  - Katedra Ekonomii I (Department of Economics I) (room 228 building M), KAE
​11048 Makreting ​ dr hab. Radosław Baran , prof
-​ Katedra Rynku Marketingu i Jakości (Department of Market, Marketing and Quality) (room 305 building M), KZiF
​11049 Mathematics  ​ prof. dr hab. Honorata ​Sosnowska (students matters – contact to dr Maria Ekes)
dr Maria Ekes ​ Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej (Department of Mathematics and Mathematical Economics) (room 22 building M), KAE
​11050
11051
Microeconomics I
Microeconomics II​
prof. dr hab. Marek Garbicz  ​- Katedra Ekonomii Stosowanej (Department of Applied Econmics) (room 324 building M), KZiF
​11052 Theory of State  dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
-​ Katedra Administracji Publicznej (Department of Public Administration) (room 78 building W), KES
​11053 Introduction to Business IT
dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH (transfer in grades, students matters – contact to dr Danuta Wódz or dr Krystynsa Polańska) dr Danuta Wódz ​
dr Krystyna Polańska 
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej (Institute of Information Systems and Digital Economy) (room 239 building M), KAE
​11054 Basic of Law
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far​ -​ Instytut Prawa (Institute of Law) (room 34 building W), KES
​11055 Economic and Social Policy dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH
-​ Katedra Ekonomii Stosowanej (Department of Applied Econmics) (room 324 building M), KZiF
​11056 Accounting dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH  ​-
Instytut Rachunkowości (Institut of Accounting) (room 6/1 building C), KZiF
​11057 Socjology
prof. dr hab. Juliusz Gardawski dr Rafał Towalski  Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Eonomicznej, Zakład Socjologii (Institut of Philosophy Sociology and Economic Sociology)(rooms: ​47 and 48 building W), KES
​11058 Statistics
​dr hab. Adam Szulc, prof. SGH
​dr Maria Wieczorek Instytut Statystyki i Demografii (Institute of Statistics and Demography) (room 203 building M), KAE
​11059
11060
11064
​Management  ​dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH ​- Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce (Institute of Management) (room 14 Dom Studencki "Grosik"), KZiF
​11061 International Economics ​ prof. dr hab. Adam Budnikowski  ​ ​- Instytut Ekonomii Międzynarodowejh Stosunków Gospodarczych (Institute of International Economics) (room 17 building M), KGŚ
​11062 Philosophy
dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba, prof. SGH
-​ Instytu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Zakład Filozofii​ (Institut of Philosophy Sociology and Economic Sociology) (room 76 building W, room 48 building W), KES
​11063 Finance prof. dr hab. Janusz Ostaszewski ​
dr Piotr Russel ​ Instytut Finansów (Institute of Finance) (room 336 budilding M), KZiF​
 
  
 
 
 
Supervisors of fields of study in academic year 2019/2020
 
Field of study Supervisor
Department/Institute
Global Business, Finance and Governance
dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu (Institute of International Management and Marketing) (room 10 building M), KGŚ
​International economics ​dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
​(students matters – contact to dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka)
Katedra Ekonomii II (Department of Economics II) (room 320 building A), KGŚ​
​Management prof. dr hab. Krystyna Poznańska
Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Innowacjami (Institute of Business) (room 136, 137 ora 138 building G), KNoP
Quantitative Methods in Economics and Information Systems  ​dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH  Instytut Ekonometrii (Institute of Econometrics) (room 215 building M), KAE