Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Sign In

Changes in winter semester 2019/2020 schedule-3rd, 5th sem.

7/15/2019 category: full-time studies full-time studies in English information 

1.         Delete the courses:

-   Makroekonomia II (110470-1272; C-203) – dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH (NLLP)

-   Marketing (110480-1178; C-301) – dr hab. Tomasz Dąbrowski, prof. SGH (NLLP)

-   Zarządzanie (110600-0527; C-100) – dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH (NLLS)

-   Rachunkowość finansowa (120560-0295; C-111) – dr Katarzyna Klimczak (NLLS)

-   Ekonomia matematyczna (120150-0484; W-10, C-100) – dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH (NLLS)

-   Prawo podatkowe (130660-2849; W-10) – dr Tomasz Grzybowski (NLLS)

-   Produkty ubezpieczeniowe (130700-0435; W-10) – dr Renata Pajewska-Kwaśny (NLLS)

-   Ubezpieczenia gospodarcze (131060-0435; W-10) – dr Renata Pajewska-Kwaśny (NLLS)

-   Indukowane reguły decyzyjne (132460-0648; W-10, C-100) – dr Małgorzata Wrzosek (NLLS)

-   Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu (136120-0626; C-100) – dr Jędrzej Wieczorkowski (NLLS)

-   Warsztaty umiejętności trenerskich (136400-0198; C-100) – dr Lidia Jabłonowska (NLLS)

-   Miasto przyszłości – wybrane koncepcje funkcjonowania miast (137960-1108; W-10) – dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz (NLLS)

-   Makroekonomia II (110470-0434; C-133) – prof. dr hab. Wojciech Pacho (SLLD)

-   Macroeconomics II (110471-0479; C-101) – dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH (SLLD+SLLA)

-   Zarządzanie (k) (110600-0034; C-400) – dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH (SLLD)

-   Zarządzanie (k) (110600-1275; C-202) – dr Maria Roszkowska-Menkes (SLLD)

-   International Finance (120181-1176; C-141) – dr Sławomir Miklaszewicz (SLLD+SLLA)

-   Corporate Finance (120201-0061; C-121) – dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH (SLLD+SLLA+NLLP)

-   Metody statystyczne (120310-0565; C-103) – dr hab. Adam Szulc, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Financial Accounting (120561-0287; W-10) – dr Mariusz Karwowski (SLLD+SLLA)

-   Demografia (120910-0853; C-103) – dr Katarzyna Kocot-Górecka (SLLD+NLLP

-   Algebra (121000-0740; C-112) – dr Justyna Winnicka (SLLD+NLLP)

-   Ubezpieczenia (121260-0366; C-101) – prof. dr hab. Tomasz Michalski (SLLD+NLLP)

-   Introduction to Game Theory (121431-1187; W-11, C-110) – dr Michał Lewandowski (SLLD)

-   Negotiation Techniques (121531-0040; C-111) – dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH (SLLD+SLLA)

-   Projektowanie badań (121560-0444; C-100) – dr hab. Jolanta Perek-Białas (SLLD+NLLP)

-   Komunikacja marketingowa (130330-1178; C-101) – dr hab. Tomasz Dąbrowski, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii (130450-1490; W-10) – dr Rumiana Górska (LLD+NLLP)

-   Programowanie komputerów (130710-0506; C-100) – dr Paweł Rubach (SLLD)

-   Computer Programming (130711-0506; C-110) – dr Paweł Rubach (SLLD)

-   Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw (130780-1109; W-10) – dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Metody optymalizacji (131890-1358; C-103) – dr Grzegorz Koloch (SLLD+NLLP)

-   Analiza szeregów czasowych i prognozowanie (132010-0260; C-102) – dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH (SLLD+NLLP)

-   Symulacje przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego (132490-0723; C-103) – dr Przemysław Szufel (SLLD+NLLP)

-   International Accounting (132681-0287; W-10) – dr Mariusz Karwowski (SLLD+SLLA)

-   Ekonometria w finansach (136390-1000; C-100) – dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH (SLLD)

-   Tworzenie serwisów internetowych (137160-1092; C-100) – dr inż. Rafał Raczko (SLLD+NLLP)

-   Starzenie się ludności i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje (138320-0923; W-10, C-100) – dr Anita Abramowska-Kmon (SLLD+NLLP)​


SLLD - Full time studies in Polish

SLLA - Full-time studies in English 

NLLP - Part-time studies in afternoon mode​​

NLLS - Part-time studies in weekend mode​​​​

News Archive